Dulux Trade Weathershield Vakolat alapozó

Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Felület Matt
 • Kiadósság max. 8 m2/L
 • Száradási idő 24 óra
 • Rétegek 1
Terméktulajdonságok
 • Előkészít, véd és erősít
 • Egyszerű felület előkészítés

Termék leírás

Vékonyvakolatok és struktúrált festékek alapozója hőszigetelő rendszerekre, hagyományos vakolatokra, beton és egyéb ásványi felületekre. Javítja a tapadást, csökkenti a szívóképességet, megerősíti a felületet. A Dulux Trade Weathershield Professional színkártya ’Core Colour Range’ színeire színezhető Dulux színkeverőrendszeren.

Alkalmazás

Alkalmazható hőszigetelő rendszereken, hagyományos vakolatokon, beton és egyéb ásványi felületeken, valamint tapaszokon és szerves kötőanyagú simítótapaszokon.
Hőszigetelő rendszerek esetén vegye figyelembe a rendszer gyártójának műszaki előírásait! Kérje szaktanácsadónk segítségét a már előzetesen díszítő vakolattal ellátott (pl. kőporos) falfelületek felújítása előtt.

Biztonság

Tartalmaz- 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on és C(M)IT/MIT(3-1)-t. Allergiás reakciót válthat ki. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként- valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni. EU határérték erre a termékre (A/a – VB)- 30 g/L (2010). Ez a termék legfeljebb 29g/L VOC-t tartalmaz. A száraz film csiszolása, lángvágás, hegesztés során megnövekszik a por, a veszélyes füst/gőz/pára. Ahol lehetséges nedves csiszolást (nedves úton történő egyenletes felület kialakítását) kell alkalmazni. Amennyiben helyi elszívó ventilátorral a káros anyagok elszívása nem elegendő, megfelelő légzésvédő készüléket kell használni. Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. Használat után, mielőtt elmosná az ecsetet és a hengert, amennyire lehet távolítsa el a festéket belőlük. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  Az alkalmazott bevonatrendszert és a szükséges előkészítést a hordozófelület aktuális állapotának megfelelően kell kiválasztani. A felület legyen ép, stabil, tiszta, száraz, szilárd, sókivirágzás- penész-, alga-, gomba- és pormentes. A mikroorganizmusokkal szennyezett felületet kezelje erre alkalmas szerrel. Felvitel előtt az alapfelületet azonos anyaggal egységes színre, struktúrára kell előkészíteni.
  Új felületek
  Frissen vakolt és beton felületen, csak teljes átszáradás/kötés (28 nap) után alkalmazható. A hőszigetelő rendszerek ragasztói esetében vegye figyelembe a rendszer gyártójának műszaki előírásait, de hagyjon legalább 1 hét száradási/kötési időt. Távolítsa el a megszáradt anyagmaradványokat. Alapozzon egy réteg Dulux Trade Weathershield Vakolatalapozóval és hagyjon 24 óra száradási időt.
  Régebbi és / vagy már bevont felületek
  A nem hordképes régi bevonatot vagy festékréteget maradéktalanul el kell távolítani. A felület hibáinak (leveles leválás, repedések) javításához ne alkalmazzon (oldószeres) lakkokat, zománcokat vagy egyéb festékeket. A kijavított felületeket egyenlítse ki, csiszolja simára és hagyja száradni legalább 72 órán keresztül. Ezt követően tisztítsa meg a portól és egyéb szennyeződésektől és alapozzon egy réteg Dulux Trade Weathershield Vakolatalapozóval és
 • 2. Tísztítás
  A megkötött felület szükség esetén finom szőrű kefévek és tiszta vízzel tísztítható.
 • 3. Tárolás
  Tárolja hőtől és közvetlen napfénytől és egyéb hőforrásoktól védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. FAGYVESZÉLYES!
Az adatok lekérése, kérjük, várjon...