Sadolin Base

Oldószeres, biocidos favédőszer. Sadolin védi a fát éveken át.
Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Felület Matt
 • Kiadósság 180-220 ml/ m2 (4,5-6 m2/L) Alacsony nyomású (<200kPa) impregnálásra 38-45,6 kg/m3.
 • Száradási idő 2 óra
 • Rétegek 1
Terméktulajdonságok
 • Mélyen behatol a fába és megerősíti annak szerkezetét.
 • Tartósan védi a fát
 • Véd a farontó gombák és a kék elszíneződést okozó gombák ellen
 • Csökkenti a fedőlazúr mennyiségének felhasználást, és erősíti a fa szerkezetét.
 • Fokozza a lazúr tapadását a fához
 • Biocid termék
 • Erősíti a fa szerkezetét

Termék leírás

Kártevők elleni prevenív favédőszer. Teljes körű védelem.
Használatra kész termék. A korhadást, a kék elszíneződést okozó gombák ellen, valamint rovarkártevők elszaporodásának megelőzésére alkalmazható szénhidrogén oldószer alapú fakonzerváló. Kültéri impregnáló alapozó, lakossági, szakipari és ipari felhasználásra. Faanyagvédőszer 8. terméktípus. Hatóanyag tartalom 0,75% IPBC+ 0,24% propikonazol + 0,25% permetrin.
Mélyen behatol a pórusaiba és hidat képez a fa és a falazúr filmje között, így fokozza a falazúr tapadását a felülethez. A 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó, talajjal és/vagy élővízzel közvetlenül nem érintkező kültéri fenyőfa és keményfa felületek alapozására alkalmazható, pl. homlokzati ablakok, külső ajtók, faburkolatok, faereszek, kerítések, fészerek. Beltérben nem használható, kivéve homlokzati ablakok és külső ajtók kezelésére.

Alkalmazás

Felhasznállás előtt alaposan keverjük fel. Felhordás: A Sadolin Base NG-t ecsettel hordjuk fel. A Sadolin Base NG felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítani nem kell. Ne használjuk +5°C alatt, tűző napsütésben, nem kellően száraz fára (18% nedvességtartalom felett), festett vagy lakkozott felületre.
A frissen kezelt felületet fedett helyen, vagy folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen kell tárolni a termék talajba vagy vízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése érdekében. A kiömlő terméket újra felhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni. Ne használja élővízzel érintkező felületeken. pl.: stég. A termék megfelelő alapot képez a fedőréteg számára. Az alapozott felületet oldószeres vastag és vékonylazúrral át kell festeni. (Pl.: Sadolin Extra, Sadolin Terrace, Sadolin Classic, Sadolin Yacht).
Felhordási mód: Ecset, henger, mártás.
Lakossági felhasználás: ecsettel, hengerrel.
Foglalkozásszerű felhasználás: ecsettel, hengerrel és szórással.
Ipari felhasználás (kizárólag automatizált, zárt rendszerben): bemerítéssel, locsolófestéssel, szórással, alacsony nyomású (<200kPa) impregnálásra.

Biztonság

Veszély! Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok- Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Szemvédő használata kötelező. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. LENYELÉS ESETÉN- Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL- Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként- valamennyi helyi, nemzeti, es nemzetközi szabályozás szerint. A veszélyességet meghatározó összetevők- Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus,<2% aromás. Tartalmaz- m-Fenoxibenzil-3-(2,2- diklórvinil)-2,2- dimetilciklopropánkarboxilát, Propikonazol, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate és poli(etiléneglikol)dimetakrilátot. tartalmaz Allergiás reakciót válthat ki. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Engedélyszáma- HU-2019-SP-08-00263-0000

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  Sadolin Base NG-vel kezelendő: homlokzati ablakok, kültéri ajtók, faburkolatok, faereszek, kerítések, fészerek stb. A faanyagvédőszert biztonságosan alkalmazza!
  Új felületek: a gyalult felületeket mindenképpen meg kell csiszolni.
  A kezelendő felület száraz, tiszta és zsírmentes, a fa fülledés- és korhadásmentes legyen. A gyantakiválást H-400 hígítóval le kell mosni. A fát Sadolin Base NG impregnáló alapozóval telítésig alapozzuk. Festett felület esetén csak a bevonathiányos részt kell Sadolin Base NG-vel újra alapozni. A degradálódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületnél.
 • 2. Tísztítás
  Használat után a csomagoló edényezet zárja le. Igyekezzen minél kevesebb hulladék kezelésével dolgozni. Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Ecsettisztításhoz használjon H-100 szintetikus hígítót.
 • 3. Tárolás
  +5°C és +25°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az eredeti, jól lezárt csomagolásban. 0°C alatt visszafordíthatatlanul károsodhat. Ne tárolja és ne is használja a festéket extrém hőmérsékleti körülmények között.
Az adatok lekérése, kérjük, várjon...